23 C
Штип
19/06/2019 | 20:00
АПЕРКАТ.МК

Категорија: HIM

Face of the Week HIM

Интервју со Петар Костовски – Face of the Week

Стефан Колевски
Пред самиот почеток, како би се опишал Петар Костовски пред нашата читателска публика, кој е Петар – кратко CV? Петар Костовски е млада позитивна личност,